Triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019

     Sáng 2/3/2019 UBND Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Dương Quang Văn, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

                     Đ/c Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho 3  tập thể có thành tích xuất sắc

                                           trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2018

     Năm 2018 với sự chỉ đạo tập trung, sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp và sự tham gia tích cực, chủ động của người dân; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực. Xã Hưng Đạo tiếp tục tập trung triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã Vĩnh Quang và Chu Trinh tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả đã triển khai thực hiện 23 công trình đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 7,28 km, 12 công trình mương thủy lợi tổng chiều dài 3km…. Các đơn vị đa dạng hóa nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng các công trình nước sạch, chợ, khu vui chơi thể thao; chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội cùng tham gia xây dựng nông thôn mới.

     Về mục tiêu xây dựng NTM năm 2019, Xã Hưng Đạo tiếp tục  xây dựng kế hoạch thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; xã Vĩnh Quang hoàn thành các tiêu chí còn thiếu cố gắng về đích trong xây dựng nông thôn mới, xã Chu Trinh hoàn thành  3 tiêu chí: giao thông, nhà ở dân cư và an toàn thực phẩm, tạo điền đề cho năm 2020 xã trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Dương Quang Văn đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các phòng ban, tổ chức đoàn thể, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố; Đồng thời đề nghị thời gian tới, thành phố cần cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh mang tính bền vững góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã; xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sát thực với điều kiện của địa phương để triển khai thực hiện tốt.

     Nhân dịp này, UBND Thành phố đã khen thưởng 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

                                                                                                 Lã Tùng