Phòng Văn hóa và Thông tin

  

 Tên đơn vị: Phòng Văn hóa và thông tin Thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng

          Địa chỉ: phố Nguyễn Du, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng.

          Điện thoại:                                              Fax: 

          Email đại diện: 

          Họ tên : Ngô Quang Tú          Chức vụ: Trưởng phòng      

          Điện thoại:                                  Di động: 

          Họ tên: Tô Vũ Nghĩa              Chức vụ: Phó Trưởng phòng            

          Điện thoại:                                 Di động: