Chính trị - Kinh tế

Triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016

     Ngày 6/10, UBND Thành phố Cao Bằng đã tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016; Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Chủ tịch UBND Thành phố củ trì cuộc họp.

Các tin khác

Giám sát tình hình thực hiện các Dự án đầu tư cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016

Trong 02 ngày 04 và 06/10/2016, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng đã đến giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư cơ bản từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2016 tại Ban QLDA đầu tư và Xây dựng và Phòng GD&ĐT Thành phố Cao Bằng.

Các tin khác

Triển khai “Hệ thống một cửa liên thông VNPT- INGATE”

  Ngày 23/9/2016, UBND Thành phố Cao Bằng đã  phối hợp với VNPT Cao Bằng tổ chức tập huấn hệ thống một cửa liên thông VNPT- IGATE” cho các học viên lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến các thủ tục hành chính “một cửa” trên tất cả các lĩnh vực của thành phố.

Các tin khác

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội: Hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

     Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Cao Bằng, ngày 7/9/2016 Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đã quyết định tài trợ 1 tỷ đồng để hỗ trợ triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Thành phố Cao Bằng; nâng số kinh phí ủng hộ cho quỹ hiện nay lên 1 tỷ 355 triệu đồng.

Các tin khác

Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

   Ngày 12/8/2016, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Cao Bằng đã tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại 3 xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang và Chu Trinh 7 tháng đầu năm 2016. Đ/c Dương Quang Văn, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo dự và chủ trì cuộc họp.

Các tin khác

Trang

Đăng kí nhận RSS - Chính trị - Kinh tế