Văn hóa - Xã hội

Thành phố: Kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam và trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học"

     Ngày 01/10/2015, tại hội trường tầng 4, UBND Thành phố Cao Bằng, Hội khuyến học thành phố đã tổ chức kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam (2-10) và trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học".

Các tin khác

Thành phố: Khai quật, truy điệu, an táng 6 hài cốt liệt sĩ mới phát hiện

      Ngày 02/8/2015, Ban chỉ đạo 1237 Thành phố Cao Bằng đã tổ chức khai quật, quy tập 06 hài cốt liệt sĩ đợt I/2015 tại đồi Vò Đeng, xóm Vò Đuổn, xã Vĩnh Quang hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.  

Các tin khác

Hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư

     Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” những năm qua, Khu dân cư tổ 16, phường Sông Hiến (Thành phố) luôn đi đầu trong các phong trào thi đua ái quốc, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các tin khác

Trang

Đăng kí nhận RSS - Văn hóa - Xã hội