Thông tin du lịch

Triển khai, phổ biến các nội dung cơ bản phương án phục hồi, tôn tạo và phát huy di tích chùa Phố Cũ

Ngày 20/5, UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai phổ biến nội dung cơ bản phương án phục hồi, tôn tạo và phát huy giá trị di tích chùa Phố Cũ. Thống nhất nội dung tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về tu bổ, phục hồi di tích lịch sử theo quy định của pháp luật. Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng, bí thư chi bộ, ban mặt trận 32 tổ dân phố trên địa bàn phường Hợp Giang.

Các tin khác

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thực hiện chương trình số 10- CTr/TU ngày 29/4/2016 của tỉnh ủy Cao Bằng về phát triển du lịch giai đoạn 2016- 2020; Ngày 11/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1715/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Bằng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Trong đó, quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch được xác định rõ vị trí, vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố.

Các tin khác
Đăng kí nhận RSS - Thông tin du lịch