Thi đua khen thưởng

  Chiều ngày 25/10,  UBND thành phố Cao Bằng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 cho 158 đồng chí là thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các khối, cụm thi đua của huyện; Chủ tịch UBND, công chức làm công tác thi đua khen thưởng 11 phường, xã;  Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trường học trên địa bàn.

Tin 2(20/04/2018)

Nội dung đang được cập nhật...