Quy hoạch Phường - Xã

Phường Đề Thám nằm ở phía Tây thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm Thành phố 5km. Phía Bắc giáp với xã Vĩnh Quang, phía Tây giáp với xã Hưng Đạo, phía Nam giáp với xã Bạch Đằng (huyện Hòa An), phía Đông giáp với phường Sông Hiến.


Phường Hợp Giang có địa thế là phường trung tâm về kinh tế - chính trị, an ninh - quốc phòng của thành phố Cao Bằng với diện tích tự nhiên 0,93 km2; có trên 3.000 hộ/ trên 11.000 nhân khẩu cư trú tại 32 tổ dân phố.


 Xã Chu Trinh có diện tích 27,37 km², Phía Bắc giáp xã Duyệt Trung, xã Hà Trì của huyện Hòa An. Phía Đông giáp xâ Hà Trì và xã Hồng Nam của huyện Hòa An.Phía Nam giáp xã Kim Đồng của huyện Thạch An. Phía Tây giáp xã Lê Chung của huyện Hòa An. 


Với sự chung sức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thông qua chương trình xây dựng NTM, kinh tế - xã hội của xã từng bước phát triển mạnh mẽ, quốc phòng - an ninh được giữ vững và đến năm 2016, Hưng Đạo đã về đích xã NTM.


     Xã Vĩnh Quang nằm ở phía Bắc của thành phố Cao Bằng, Phía Bắc giáp xã Ngũ Lão, huyện Hòa An Phía Nam giáp phường Đề Thám;  phía Đông  giáp phường Ngọc Xuân;  Phía Tây giáp xã  Bế Triều huyện Hòa An; Phía Tây Nam giáp xã Hưng Đạo thành phố Cao Bằng.