Quy hoạch Ngành - Lĩnh vực

Ngày 5/4/2019, UBND thành phố Cao Bằng đã có Quyết định về việc thành lập trường mầm non Tân Giang, thành phố Cao Bằng. Theo đó Trường mầm non Tân Giang là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự hướng dẫn trực tiếp về chuyên môn của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Cao Bằng. Có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Tổ chức hoạt động theo quy định của Luật giáo dục và điều lệ trường mầm non hiện hành

Xem toàn bộ nội dung Quyết định và Đề án tại đây


Ngày 21/2/2019, UBND thành phố Cao Bằng đã có Quyết định về việc Sáp nhập trường MN Bản Ngần và Trường MN Vĩnh Quang, tổ chức thành Trường Mầm Non Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng.

Xem toàn bộ nội dung Quyết định và Đề án tại đây


 Ngày 23/8/2016, UBND thành phố Cao Bằng đã có Quyết định số 1624/QĐ-UBND về việc Ban hành đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2016- 2020.