Khen thưởng

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Thành phố Cao Bằng phát động phong trào thi đua yêu nước trong các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và nhân dân với nội dung: "Nhân dân các dân tộc thành phố Cao Bằng đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019".


 UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 10/1/2019 về việc tặng danh hiệu thi đua cho các đơn vị sự nghiệp tự chủ Thành phố Cao Bằng năm 2018, theo đó tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" cho 03 tập thể và danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 33 cá nhân.


UBND thành phố Cao Bằng vừa ban hành Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện, theo đó có 02 tập thể và 06 cá nhân được UBND Thành phố biểu dương và tặng giấy khen.