Xử phạt

   UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1580/QĐ-XPVPHC ngày 15/5/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với bà Trần Ngọc Ánh là chủ đầu tư xây dựng công trình tại tổ 22 phường Sông Bằng.


    UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1530/QĐ-XPVPHC ngày 10/5/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với ông Đặng Thanh Toàn là chủ đầu tư xây dựng công trình tại tổ 10 phường Đề Thám.


      UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1537/QĐ-CCXP ngày 13/5/2019 về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Đặng Thị Nhàn là chủ đầu tư xây dựng công trình tại tổ 05 phường Sông Bằng.


      UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1371/QĐ-XPVPHC ngày 26/4/2019 về xử lý vi phạm hành chính đối với ông Phạm Trường Sơn là chủ đầu tư xây dựng công trình.


     UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1254/QĐ-XPHC ngày 17/4/2019 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn Thành phố Cao Bằng đối với ông Phạm Đức Minh là nhân viên hợp đồng thời vụ Văn phòng kinh doanh Bất động sản HST.


     UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1138/QĐ-XPHC ngày 10/4/2019 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí xuất bản đối với bà Nguyễn Thu Huyền là chủ kinh doanh dịch vụ làm đẹp, chăm sóc da mặt, phun thêu chân mày 3D.


     UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1306/QĐ-XPVPHC ngày 19/4/2019 về xử lý vi phạm hành chính đối với ông Tạ Đức Cung là chủ đầu tư xây dựng công trình.


     UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1307/QĐ-XPVPHC ngày 19/4/2019 về xử lý vi phạm hành chính đối với bà Đặng Thị Nhàn là chủ đầu tư xây dựng công trình.


     UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1293/QĐ-CCXP ngày 19/4/2019 về Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Lâm Văn Nhất là chủ đầu tư xây dựng công trình.