Xử phạt

 UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 2182/QĐ-XPVPHC ngày 05/7/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với Bà Đoàn Thị Nhoi là chủ đầu tư xây dựng công trình tại tổ 19, phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng.


UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 2136/QĐ-XPVPHC ngày 01/7/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với Bà Vũ Thị Viễn là chủ đầu tư xây dựng công trình tại tổ 22, phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng.


UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 2134/QĐ-XPVPHC ngày 28/6/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với ông Nguyễn Văn Tuấn là chủ đầu tư xây dựng công trình tại tổ 18, phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng.


    UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1528/QĐ-XPVPHC ngày 10/5/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với ông Phạm Văn Thu là chủ đầu tư xây dựng công trình tại xóm Vò Đuổn, xã Vĩnh Quang.


    UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1750/QĐ-XPVPHC ngày 31/5/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với bà Lê Thị Phượng là chủ đầu tư xây dựng công trình tại tổ 22 phường Sông Bằng.


   UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1715/QĐ-XPVPHC ngày 28/5/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với ông Dương Đại Phong là chủ đầu tư xây dựng công trình tại tổ 21 phường Đề Thám.


   UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1580/QĐ-XPVPHC ngày 15/5/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với bà Trần Ngọc Ánh là chủ đầu tư xây dựng công trình tại tổ 22 phường Sông Bằng.


    UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1530/QĐ-XPVPHC ngày 10/5/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với ông Đặng Thanh Toàn là chủ đầu tư xây dựng công trình tại tổ 10 phường Đề Thám.


      UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1537/QĐ-CCXP ngày 13/5/2019 về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Đặng Thị Nhàn là chủ đầu tư xây dựng công trình tại tổ 05 phường Sông Bằng.


      UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1371/QĐ-XPVPHC ngày 26/4/2019 về xử lý vi phạm hành chính đối với ông Phạm Trường Sơn là chủ đầu tư xây dựng công trình.

Trang