Trạm Khuyến Nông Khuyến Lâm Thành Phố

          - Tên đầy đủ của cơ quan: Trạm Khyến nông – Khuyến lâm thành phố Cao Bằng

          - Địa chỉ: Phố Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

          - Số điện thoại (cố định): 02063 850 764

          - Email đại diện: tramknkltxcb@gmail.com

          - Họ và tên thủ trưởng đơn vị

          + Trưởng trạm: Nguyễn Như Quỳnh

          + Phó trạm: 

          - Chức năng:

          + Trạm KN- KL là bộ phận chuyên môn về công tác khuyến nông khuyến lâm ở cơ sở, chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm khuyến nông- khuyến ngư tỉnh.

          + Trạm KN- KL phối hợp với Trạm thú y, Trạm Bảo vệ thực vật chỉ đạo và hướng dẫn về công tác chuyên môn nghiệp vụ phát triển sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp và phòng trừ dịch bệnh ở cơ sở.

          + Trạm KN – KL có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo đội ngũ khuyến nông khuyến lâm viên cơ sở các xã phường, các xóm về công tác khuyến nông khuyến lâm tại cơ sở.

          - Nhiệm vụ:

          + Xác định được những giống mới về cây trồng, vật nuôi phát triển tốt có ưu thế đem lại hiệu quả cao tại địa phương; đồng thời chuyển giao những kỹ thuật mới về nông, lâm, ngư nghiệp vào sản xuất và phát triển đại trà trên phạm vi toàn thành phố, trực tiếp triển khai các mô hình, dự án khuyến nông khuyến lâm ở cơ sở.

          + Xây dựng các mô hình trình diễn nông, lâm, ngư nghiệp, công tác dịch vụ cây trồng vật nuôi, xây dựng các vườn ươm sản xuất cây con giống để phục vụ sản xuất trên địa bàn thành phố.

          + Trạm KN- KL tham mưu cho phòng kinh tế, UBND Thành phố về cơ cấu giống, kế hoạch sản xuất hàng năm.

          + Hướng dẫn kỹ thuật về nghề nông, nghề rừng, nghề cá và ngành nghề nông thôn.

          + Bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ thuật, kiến thức quản lý kinh tế, thị trường cho mạng lưới khuyến nông cơ sở.

          + Báo cáo tiến độ sản xuất, các chương trình khuyến nông khuyến lâm gửi cho phòng kinh tế thành phố và trung tâm KN- KN tỉnh Cao Bằng.

          + Tư vấn thông tin, dự báo, cảnh báo về sâu bệnh, thiên tai cho nông dân biết để phòng chống kịp thời, hạn chế được thiệt hại không đáng có.

          - Quyền hạn

          + Trạm KN- KL là đơn vị sư nghiệp, có tài khoản và con dấu riêng trực thuộc UBND thành phố Cao Bằng.