Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản

Hiện nay, UBND Thành Phố đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND Thành Phố xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung Ý kiến
Dự thảo 1

Ngày bắt đầu: 12 Th11 2018
Ngày kết thúc:12 Th11 2018
Tệp đính kèm: Microsoft Office document icon Mau van ban du thao.doc
Đóng góp ý kiến


Xem ý kiến đóng góp