Thành phố triển khai các nội dung hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng và thông báo đầu mối hỗ trợ

UBND Thành phố ban hành công văn số 2703/UBND-VHTT ngày 08/11/2022 về việc triển khai các nội dung hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng và thông báo đầu mối hỗ trợ.

Để đưa các nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân, thúc đẩy chuyển đổi số, đưa hoạt động của người dân lên môi trường số thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng; Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung hoạt động cho Tổ công nghệ số cộng đồng, cụ thể như sau:

Đề nghị Thành đoàn Cao Bằng: Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Bưu điện tỉnh, VNPT Cao Bằng, Viettel Cao Bằng, Bưu chính Viettel Cao Bằng tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số và ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân với phương châm “Đưa công nghệ số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống” theo định hướng của Bộ Thôngtin  và Truyền thông.

UBND các phường, xã: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giao nhiệm vụ, mục tiêu các nội dung hoạt động cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn quản lý về hướng dẫn người dân các nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân, thúc đẩy chuyển đổi số, đưa hoạt động của người dân lên môi trường số gồm 06 nội dung quan trọng theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đặc biệt là các nội dung Sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả, chỉ tiêu thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến UBND tỉnh giao cho các đơn vị, địa phương trong năm 20221 và Thanh  toán  không  dùng tiền mặt phục vụ nhu cầu thanh toán điện tử khi người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ điện tử khác.Đẩy mạnh quản lý kênh điều hành, chỉ đạo, trao đổi thông tin, hoạt động của Tổ công nghệ cộng đồng phường,xã (nhóm Zalo phường, xã).

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

  1 2 3 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 180
Đăng nhập