Triển khai chương trình “Tuổi trẻ thành phố Cao Bằng chung tay thực hiện chuyển đổi số"

Thành Đoàn Cao Bằng vừa ban hành công văn số 73-CV/ĐTN ngày 11/11/2022 về việc Triển khai chương trình “Tuổi trẻ thành phố Cao Bằng chung tay thực hiện chuyển đổi số".

Nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia thực hiện Chương trình chuyển đổi số Quốc gia. Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai như sau:
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 

Với chủ đề: “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số và ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân với phương châm “Đưa công nghệ số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống”.

Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền qua các trang thông tin điện tử do tổ chức Đoàn – Hội quản lý, thông qua hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; lồng ghép trong các hoạt động của Đoàn – Hội.
TỔ CHỨC RA QUÂN PHỔ BIẾN, HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ SỐ; CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CAO BẰNG SMART, ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ QUỐC GIA VNeID
Nội dung: Đề nghị các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên thanh niên cài đặt sử dụng sản phẩm dịch vụ số như: hướng dẫn người dân kỹ năng sử dụng nền tảng thương mại điện tử như đóng gói, hoàn thiện đơn vận, chụp ảnh, livestream, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, thanh toán số; vận động người dân sự dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt,...Đặc 
biệt tập trung hỗ trợ người dân và 100% đoàn viên, thanh niên cài đặt, đăng ký tài khoản sử dụng ứng dụng Cao Bằng smart và ứng dụng định danh điện tử Quốc gia VNeID.
Hình thức triển khai: Phối hợp với các đơn vị liên quan (Viettel Cao Bằng, Công an, Ủy Ban nhân dân xã, phường,...) tổ chức hội nghị tập huấn, tổ chức ra quân hướng dẫn trực tiếp tại các tổ, xóm dân phố, tại các chợ, nơi tập trung đông dân cư, tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội hoặc đến từng ngõ, gõ từng nhà,...
Yêu cầu mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 01 hoạt động ra quân (đăng ký dự kiến hoạt động của đơn vị mình về Thành Đoàn trước ngày 15/11/2022); Đối với ứng dụng Cao Bằng Smart các đơn vị triển khai tới 100% đoàn viên, thanh niên của địa phương, đơn vị mình cài đặt và đăng ký tài khoản sử dụng hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/11/2022; mỗi đoàn viên sẽ hướng dẫn cho ít nhất 02 người người nhà hoặc bạn bè, hàng xóm,....

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

  1 2 3 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 166
Đăng nhập