Phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng

UBND Thành phố ban hành Thông báo số 1248/TB-UBND ngày 04/11/2022 về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng.

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Ông Nguyễn Quốc Trung.

Chức danh: Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng.

Điện thoại: 0988.488.889

Email: trungnq.tp@caobang.gov.vn

2. Việc ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

- Trong trường hợp Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho một trong các Phó Chủ tịch hoặc các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

- Thông tin về người được Chủ tịch ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND Thành phố, tại địa chỉ https://ubndtp.caobang.gov.vn/. Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí không được ủy quyền tiếp cho người khác.

3. Địa điểm thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại UBND thành phố Cao Bằng, số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

 

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

 
  1 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 169
Đăng nhập