Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục các dự án, công trình thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Cao Bằng (lần 3)
Số ký hiệu văn bản 1679/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/09/2020
Ngày hiệu lực 11/09/2020
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục các dự án, công trình thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Cao Bằng (lần 3)
Hình thức văn bản Thông tin tiếp cận đất đai
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Doanh nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1679QĐ-UBND.pdf
Lĩnh vực