Ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 2557/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2019
Ngày hiệu lực 31/12/2019
Trích yếu nội dung Ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Thông tin tiếp cận đất đai
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Doanh nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 2557QĐ-UBND.pdf
Lĩnh vực