Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Huệ Chi, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TPCB tại cuộc họp thông qua Đề án xây dựng xã Hưng Đạo đạt chuẩn nông thôn mới năng cao
Số ký hiệu văn bản 161/TB-UBND
Ngày ban hành 27/11/2020
Ngày hiệu lực 27/11/2020
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Huệ Chi, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TPCB tại cuộc họp thông qua Đề án xây dựng xã Hưng Đạo đạt chuẩn nông thôn mới năng cao
Hình thức văn bản Kết Luận
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Đức Trường
Tài liệu đính kèm 161tb-vp.pdf
Lĩnh vực