Tờ trình xin gia hạn thời gian thực hiện dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 97/TTr-UBND
Ngày ban hành 31/05/2021
Ngày hiệu lực 31/05/2021
Trích yếu nội dung Tờ trình xin gia hạn thời gian thực hiện dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Dự án đang triển khai
Lĩnh vực Dự án đang triển khai
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 97ttr-ubnd.pdf
Lĩnh vực