Tờ trình Về việc xin chấp thuận chủ trương điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án phát triển đô thị phường Sông Bằng (Khu C)
Số ký hiệu văn bản 98/TTr-UBND
Ngày ban hành 31/05/2021
Ngày hiệu lực 31/05/2021
Trích yếu nội dung Tờ trình Về việc xin chấp thuận chủ trương điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án phát triển đô thị phường Sông Bằng (Khu C)
Hình thức văn bản Dự án đang triển khai
Lĩnh vực Dự án đang triển khai
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 98ttr-ubnd.pdf
Lĩnh vực