Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đầu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 77/TB-QĐMB
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đầu giá tài sản
Hình thức văn bản Thông tin đấu thầu
Lĩnh vực Thông tin đấu thầu
Người ký duyệt Hoàng Trường Giang
Tài liệu đính kèm 77tb-qdmb.pdf
Lĩnh vực