Về việc thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường vào khu vực khai thác, chế biến vật liệu xây dựng tập trung của thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 72/TTr-UBND
Ngày ban hành 27/04/2021
Ngày hiệu lực 27/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường vào khu vực khai thác, chế biến vật liệu xây dựng tập trung của thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Dự án đang triển khai
Lĩnh vực Dự án đang triển khai
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 72ttr-ubnd.pdf
Lĩnh vực