Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 771/BC-UBND
Ngày ban hành 30/09/2021
Ngày hiệu lực 30/09/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Dự án chuẩn bị triển khai
Lĩnh vực Dự án chuẩn bị triển khai
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 771bc-ubnd.pdf
Lĩnh vực