Tờ trình về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất khu vực bến xe cũ thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường sông bằng, thị xã cao bằng, ( nay là thành phố cao bằng) tỉnh cao bằng tỷ lệ 1/2000
Số ký hiệu văn bản 283/TTr-UBND
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày hiệu lực 08/10/2021
Trích yếu nội dung Tờ trình về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất khu vực bến xe cũ thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường sông bằng, thị xã cao bằng, ( nay là thành phố cao bằng) tỉnh cao bằng tỷ lệ 1/2000
Hình thức văn bản Dự án chuẩn bị triển khai
Lĩnh vực Dự án chuẩn bị triển khai
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 283ttr-ubnd.pdf
Lĩnh vực