Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (kết quả đấu thầu qua mạng) gói thầu: Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Dự án: Đường vào khu vực khai thác, chế biến vật liệu xây dựng tập trung của TPCB
Số ký hiệu văn bản 3096/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/09/2021
Ngày hiệu lực 27/09/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (kết quả đấu thầu qua mạng) gói thầu: Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Dự án: Đường vào khu vực khai thác, chế biến vật liệu xây dựng tập trung của TPCB
Hình thức văn bản Thông tin đấu thầu
Lĩnh vực Thông tin đấu thầu
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 3096qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực