Kết luận thanh tra thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc quản lý, kiểm tra đối với các cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh tự ý chuyển mục đích sử dụng đất
Số ký hiệu văn bản 712/KL-UBND
Ngày ban hành 16/11/2021
Ngày hiệu lực 16/11/2021
Trích yếu nội dung Kết luận thanh tra thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc quản lý, kiểm tra đối với các cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh tự ý chuyển mục đích sử dụng đất
Hình thức văn bản Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý/năm
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 712kl-ubnd.pdf
Lĩnh vực