Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật phía bên ngoài trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 302/KH-UBND
Ngày ban hành 07/12/2021
Ngày hiệu lực 07/12/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật phía bên ngoài trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý/năm
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 302kh-ubnd.pdf
Lĩnh vực