Báo cáo tình hình thực hiện công tác gia đình năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1006/BC-UBND
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày hiệu lực 09/12/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện công tác gia đình năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý/năm
Lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm 1006bc-ubnd.pdf
Lĩnh vực