Quyết định Về việc phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu, bổ sung, hằng năm năm 2021
Số ký hiệu văn bản 3979/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/12/2021
Ngày hiệu lực 17/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu, bổ sung, hằng năm năm 2021
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 3979qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực