Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Đàn- Địa chỉ: Tổ 10 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (lần đầu)
Số ký hiệu văn bản 3990/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/12/2021
Ngày hiệu lực 17/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Đàn- Địa chỉ: Tổ 10 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (lần đầu)
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực UBND Thành Phố, Văn bản trả lời công dân, Thanh tra
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 3990qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực