BÁO CÁO Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012
Số ký hiệu văn bản 21/BC-UBND
Ngày ban hành 17/01/2022
Ngày hiệu lực 17/01/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012
Hình thức văn bản Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý/năm
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 21bc-ubnd.pdf
Lĩnh vực