Kế hoạch thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 38/KH-UBND
Ngày ban hành 11/02/2022
Ngày hiệu lực 11/02/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm 38kh-ubnd.pdf
Lĩnh vực