V/v triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính
Số ký hiệu văn bản 894/UBND-TP
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 894ubnd-tp.pdf
Lĩnh vực