Báo cáo Đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 240/BC-UBND
Ngày ban hành 01/06/2022
Ngày hiệu lực 01/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý/năm
Lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm 240bc-ubnd.pdf
Lĩnh vực