Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2022
Số ký hiệu văn bản 254/BC-UBND
Ngày ban hành 08/06/2022
Ngày hiệu lực 08/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo kết quả tiếp công dân
Lĩnh vực Thông báo kết quả tiếp công dân
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 254bc-ubnd.pdf
Lĩnh vực