Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Các ý kiến, kiến nghị thuộc cấp Thành phố giải quyết)
Số ký hiệu văn bản 86/BC-HĐND
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Các ý kiến, kiến nghị thuộc cấp Thành phố giải quyết)
Hình thức văn bản Giải trình ý kiến kiến nghị cử tri
Lĩnh vực HĐND Thành Phố, Giải trình ý kiến kiến nghị cử tri
Người ký duyệt Hoàng Văn Lưu
Tài liệu đính kèm 86bc-hdnd.pdf
Lĩnh vực