Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư quý II năm 2022 (Số liệu 16/3/2022 đến 15/6/2022)
Số ký hiệu văn bản 08/BC-BTCD
Ngày ban hành 16/06/2022
Ngày hiệu lực 16/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư quý II năm 2022 (Số liệu 16/3/2022 đến 15/6/2022)
Hình thức văn bản Thông báo kết quả tiếp công dân
Lĩnh vực Thông báo kết quả tiếp công dân
Người ký duyệt Nông Hồng Hải
Tài liệu đính kèm 08bc-btcd.pdf
Lĩnh vực