Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư tháng 7 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 10/BC-BTCD
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư tháng 7 năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo kết quả tiếp công dân
Lĩnh vực Thông báo kết quả tiếp công dân
Người ký duyệt Nông Hồng Hải
Tài liệu đính kèm bc-tiep-cong-dan-giai-quyet-don-thu-thang-7.2022.pdf
Lĩnh vực