Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu TĐC khu công nghiệp Đề Thám, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1892/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/08/2022
Ngày hiệu lực 03/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu TĐC khu công nghiệp Đề Thám, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Thông tin tiếp cận đất đai
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Doanh nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 2022-08-02. QĐ PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP ĐỀ THÁM.pdf
2022-08-02.-phuong-an-dau-gia-quyen-su-dung-datkhu-cong-nghiep-de-tham.pdf
Lĩnh vực