Kế hoạch phát triển giáo dục và ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính 03 năm 2023 - 2025
Số ký hiệu văn bản 183/KH-UBND1
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày hiệu lực 03/06/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển giáo dục và ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính 03 năm 2023 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 183-kh-ubnd.pdf
Lĩnh vực