Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản (25 lô đất Tái định cư 2 Duyệt Trung)
Số ký hiệu văn bản 74/TB-HĐBT
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 10/10/2022
Trích yếu nội dung Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản (25 lô đất Tái định cư 2 Duyệt Trung)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông tin đấu thầu
Người ký duyệt Trần Thu Nhàn
Tài liệu đính kèm 2022-10-09.-thong-bao-lua-chon-don-vi-dau-gia-qsdd-25-lo-khu-tdc-2-duyet-trung.pdf
2022-08-03.-1893-qd-ubnd.-phuong-an-dau-gia-kem-theo-qd-1893.pdf
2022-08-03.-1893-qd-ubnd.-qd-phe-duyet-phuong-an-dau-gia-duyet-trung.pdf
2022-08-29.-1125-qd-ubnd.-quyet-dinh-dau-gia-25-lo-tai-dinh-cu-2-duyet-trung.pdf
2022-10-05.-1427-qd-ubnd.-phe-duyet-gia-khoi-diem-dau-gia-quyen-su-dung-dat-25-lo-tdc-2-duyet-trung.pdf
Lĩnh vực