Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản (16 lô khu công nghiệp Đề Thám)
Số ký hiệu văn bản 76/TB-HĐBT
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 10/10/2022
Trích yếu nội dung Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản (16 lô khu công nghiệp Đề Thám)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông tin đấu thầu
Người ký duyệt Trần Thu Nhàn
Tài liệu đính kèm 2022-10-09.-thong-bao-lua-chon-don-vi-dau-gia-qsdd-16-lo-khu-cong-nghiep-de-tham.pdf
2022-08-03.-1892-qd-ubnd.-phuong-an-dau-gia-khu-cong-nghiep-de-tham-kem-theo-qd-1892.pdf
2022-08-03.-1892-qd-ubnd.-quyet-dinh-phe-duyet-phuong-an-dau-gia-khu-cong-nghiep-de-tham.pdf
2022-08-29.-1127-qd-ubnd.-quyet-dinh-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-cong-nghiep-dt.pdf
2022-10-05.-1425-qd-ubnd.-phe-duyet-gia-khoi-diem-dau-gia-qsdd-16-lo-khu-cong-nghiep-de-tham.pdf
Lĩnh vực