Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường DA xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tam kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 01/BC
Ngày ban hành 26/10/2022
Ngày hiệu lực 26/10/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường DA xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tam kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường hàng quý/năm Mô tả
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bao-cao-de-xuat-gpmt-cdc-ban-scan.pdf
Lĩnh vực