Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 - HĐND Tỉnh
Số ký hiệu văn bản 662/BC-UBND
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 - HĐND Tỉnh
Hình thức văn bản Giải trình ý kiến kiến nghị cử tri
Lĩnh vực Giải trình ý kiến kiến nghị cử tri
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm bao-cao-tra-loi-y-kien-kien-nghi-cua-tri-sau-ky-hop-thu-8-hdnd-tinh-mai-.pdf
Lĩnh vực