Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng thuộc công trình: Trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 2821/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/11/2022
Ngày hiệu lực 25/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng thuộc công trình: Trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Thông tin đấu thầu
Lĩnh vực Thông tin đấu thầu
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 20.-qd-phe-duyet-kqlcnt.pdf
Lĩnh vực