Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công trình: Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 350/KH-UBND
Ngày ban hành 05/12/2022
Ngày hiệu lực 05/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công trình: Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Doanh nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm KH thu hồi đất, điều tra khảo sát công trình giảm TTĐN TP 02.12.2022.pdf
Lĩnh vực