Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 3119/UBND-VP
Ngày ban hành 19/12/2022
Ngày hiệu lực 19/12/2022
Trích yếu nội dung Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Giải trình ý kiến kiến nghị cử tri
Lĩnh vực Giải trình ý kiến kiến nghị cử tri
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm tra-loi-y-kien-kien-nghi-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-11.pdf
Lĩnh vực