Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 21/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm nq-dtc-nam-2023.pdf
bieu-nq-dtc-nam-2023.pdf
Lĩnh vực