QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu, bổ sung, hằng năm năm 2022
Số ký hiệu văn bản 14/QĐ-UBND1
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu, bổ sung, hằng năm năm 2022
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm quyet-dinh-phe-duyet-danh-sach-ke-khai-tai-san-nam-2022.pdf
bieu-01.pdf
Lĩnh vực