V/v Triển khai truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2028
Số ký hiệu văn bản 167/UBND-VHTT
Ngày ban hành 03/02/2023
Ngày hiệu lực 03/02/2023
Trích yếu nội dung V/v Triển khai truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2028
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm cong-van-trien-khai-truyen-thong-ve-quyen-con-nguoi-o-vn-tren-dia-ban-tinh-cao-bang-gd-2023-2028.pdf
Lĩnh vực